W tym celu wykorzystuje reklamę

Skuteczne pozycjonowanie Kraków
Outbound Marketing (ang.
outbound – „wychodzący”) – to metoda marketingowa, która koncentruje się na poszukiwaniu klientów oraz budowaniu świadomości marki poprzez reklamę i promocję.

W tym celu wykorzystuje reklamę telewizyjnąSkuteczne pozycjonowanie Kraków .