Jest bardzo dużo prac wymagających specjalnej wiedzy i dużych umiejętności i to z pewnością taki właśnie zawód.
Dzisiaj krótki wpis o geodetach właśnie.

Nawet pod ziemią

geodeta chojnówgeodeta chojnówGeodeci działają nie tylko na powierzchni, są potrzebni również pod nią.

Gównie dla potrzeb górnictwa i transportu.

Zajmują się oni wtedy pomiarami głębokościowymi, wysokościowymi, inwentaryzacją...urządzeń szybowych oraz innych związanych z bezpieczeństwem.

Prowadzą też pomiary deformacji terenu górniczego oraz aktualizacją dokumentacji mierniczo-geologicznej.

Geodeci pracują też przy budowie metra, a ich praca opiera się na tym samym co przy geodezji górniczej poza oczywistymi elementami związanymi tylko z przemysłem kopalnianym.

Punkty pomiarowe

Każdy kiedyś widział, czy to w mieście, czy w okolicy własnego mieszkania, betonowe, kwadratowe pale wkopane w ziemię i oznaczone kolorem. Te 'klocki' to punkty pomiarowe i to od nich geodeci zaczynają wszelkie pomiary, odnosząc się do tych właśnie punktów. Mają one swoje numery i stanowią punk odniesienia do wyznaczania odległości od tych punktów. Bez nich praca geodety byłaby wręcz niemożliwa- dlatego stosuje się duże kary pieniężne za uszkodzenie czy wykopanie tych punktów odniesień. W przypadku uszkodzenia takiego punktu można go wyznaczyć za pomocą innego punktu oraz innych danych.

Wykształceni geodeci

Matematyczni i analityczny umysł, dokładność i sumienność to z pewnością cechy dobrego geodety, którym nie każdy może zostać.
To praca, która tylko z pozoru jest prosta, jednak to naprawdę ciężki zawód, o czym można się przekonać choćby czytając podręcznik do tego przedmiotu. Słowa takie jak osnowa, tachimetria czy triangulacja to tylko niektóre terminy, które spotkamy w takiej literaturze.
Jednak to nie terminologia, a jej zastosowanie stanowi największy problem.
Masa wzorów, standardów oraz wyliczeń sprawia, że to nauka dla naprawdę lubiących wyzwania. Co nie oznacza, że się nie opłaca.

Definicja i rozwinięcie SGiK

Służba Geodezyjna i Kartograficzna w Polsce ? zdefiniowana jest w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej, który jest organem naczelnym w sprawach geodezji i kartografii.
Służba Geodezyjna i Kartograficzna składa się z dwóch pionów: organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz organów administracji geodezyjnej1. Funkcje nadzoru geodezyjnego i kartograficznego pełnią organy administracji rządowej, natomiast funkcje administracji geodezyjnej i kartograficznej ? organy samorządu terytorialnego.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Służba_Geodezyjna_i_Kartograficzna.
Dodane: 28-09-2015 08:00

Tagi: Uncategorized usługi geodezja geodeta budownictwo chojnów

Widok do druku:

geodeta chojnów

Poprzednie wpisy:

Następne wpisy: