Farmacja, jak każda inna dziedzina handlu i produkcji powinna robić odpowiednie badania rynkowe jeszcze przed wypuszczeniem leku na sprzedaż.
Korzystają z firm takich jak i na podstawie badań podejmują decyzję, czy produkować dany lek, czy nie.
Dzisiaj o statystyce i nie tylko.

Wiki: Analiza danych

Analiza danych zastanych ? proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków.
W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych. Korzystanie z danych zastanych jest przykładem badań niereaktywnych - metod badań zachowań społecznych, które nie wpływają na te zachowania (Babbie 2006). Dane takie to: dokumenty, archiwa, sprawozdania, kroniki, spisy ludności, księgi parafialne, dzienniki, pamiętniki, blogi internetowe, audio-pamiętniki, archiwa historii mówionej i inne.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_danych

Prognozy sprzedaży leku

Rynek farmaceutyczny jest rynkiem trudnym, ponieważ leków i preparatów jest cała masa, więc nie łatwo jest się przebić z nowym produktem.

Ważne jest wiele czynników i od ich wypadkowej zależy czy produkt będzie się sprzedawał.

Wśród ważnych czynników jest oczywiście cena samego preparatu i jego rynek zbytu.
Wiadomo, że wypuszczając preparat do stosowania dla określonej grupy docelowej musimy najpierw ją zbadać i określić czy jest na nasz produkt zapotrzebowanie. Kolejną sprawą jest sezonowość, w okresie grypowym i przeziębieniowym sprzedaje się najwięcej preparatów na te właśnie przypadłości oraz witamin i suplementów na odporność.
Dlatego prognozy sprzedażowe powinny takie dane obejmować i uwzględniać.

O farmakologii

Farmakologia (gr.
???????? (phármakon) - lekarstwo, lógos - słowo, nauka) ? dziedzina medycyny i farmacji; nauka o działaniu leków, czyli mechanizmach ich działania na organizm oraz skutkach tego działania.
Jako nauka zajmującą się najważniejszym aspektem leków, bywa czasami mylona z samą farmacją ? czyli dziedziną wiedzy nadrzędną w stosunku do wszystkich zagadnień dotyczących leków. W szczególności farmakologia zajmuje się budową i właściwościami substancji chemicznych, które w określonych sytuacjach mają pozytywny wpływ na organizm, chemicznymi i biologicznymi mechanizmami działania tych substancji, reakcjami organizmów na te substancje, możliwościami zastosowań praktycznych w celu leczenia chorób lub ich zapobiegania, dawkowaniu tych substancji, działaniach ubocznych itp.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Farmakologia.

Widok do druku:

Drukuj

Poprzednie wpisy:

Następne wpisy: